card

Profection - Англи хэлний толь бичигт шинээр орсон шинэ үг юм.

Утгачилан орчуулбал тасралтгүй сайжрах, зогсолтгүй шат ахих, өсөх гэсэн утгыг илэрхийлнэ.  

Энэ ч утгаараа "Метропласт" ХХК Герман технологийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж Монгол орныхоо  цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргаж байгаа билээ.