card

АЛСЫН ХАРАА, ҮНЭТ ЗҮЙЛС

КОМПАНИЙН АЛСЫН ХАРАА

                                                                                МЭДЛЭГ ШИНГЭСЭН БАЯЛАГ БҮТЭЭНЭ

                        

 

 

КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

                 ТЕХНОЛОГИД СУРАЛЦАГЧ, ҮНЭ ЦЭНИЙГ ЭРХЭМЛЭГЧ, БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БАЙНА

                                 

 КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС

                ТЕХНОЛОГИ                   ХАМТ ОЛОН                    ХАРИЛЦАГЧ        АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

                - Дэвшилтэд техник                                         - Хүндлэл                                                  - Сэтгэл ханамж                                                            -  Эрүүл мэнд

                -  Мэдлэг, мэдээлэл                                         - Эерэг хандлага                                      - ИТГЭЛ                                                               - Тав тухтай орчин 

                -  Чанар                                                            - Санаачлагч                                            - Хүндэтгэл                                                                     - Дэг журам

                - Хэмнэлт                                                         -  Бүтээгч                                                  - Ёс зүй                                                                           - Дадлага

                -  Хөгжигч                                                         - Суралцагч                                              -  Шударга байдал                                                         - Хариуцлага  

                 

Зорилт 
1.    Бид Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж болон олон улсын  стандартыг дагаж мөрдөн, дээд зэргийн чанар, баталгаатай  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ.
2.    Бид шинэ санаачлагыг хөгжүүлж, шинэлэг арга барилаар үнэ цэнийг  бий болгон, чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга дээшлүүлэн ажиллана.
3.    Бид хамтын шийдвэр гарган, ажлыг үр бүтээлтэй богино хугацаанд гүйцэтгэж,  үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.
4.    Бид бие биенээ хүндэтгэж, үнэнч шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй ажиллана.
5.    Бид удирдлагын шударга зарчмыг мөрдлөгө болгон ажиллагсдынхаа нэр төрийг эрхэмлэн хүндэтгэж, аюулгүй байдлыг хангаж, тэдний эрүүл мэндийг эрхэмлэсэн ажлын байр бий               болгон, мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургах, урамшуулахыг байнга дэмжинэ.
6.    Бид үйлдвэрлэлийн осол, байгаль орчны зөрчлийг гаргахгүй байж, ногоон үйлдвэрлэл, ногоон хөгжлийг дэмжинэ