АЛСЫН ХАРАА, ҮНЭТ ЗҮЙЛС

КОМПАНИЙН АЛСЫН ХАРАА

                                                                                МЭДЛЭГ ШИНГЭСЭН БАЯЛАГ БҮТЭЭНЭ

                        

 

 

 

КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

                 ТЕХНОЛОГИД СУРАЛЦАГЧ, ҮНЭ ЦЭНИЙГ ЭРХЭМЛЭГЧ, БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БАЙНА

                                 

 КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС

                ТЕХНОЛОГИ                   ХАМТ ОЛОН                    ХАРИЛЦАГЧ                            АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

                - Дэвшилтэд техник                                         - Хүндлэл                                                  - Сэтгэл ханамж                                                            -  Эрүүл мэнд

                -  Мэдлэг, мэдээлэл                                         - Эерэг хандлага                                      - ИТГЭЛ                                                               - Тав тухтай орчин 

                -  Чанар                                                            - Санаачлагч                                            - Хүндэтгэл                                                                     - Дэг журам

                - Хэмнэлт                                                         -  Бүтээгч                                                  - Ёс зүй                                                                           - Дадлага

                -  Хөгжигч                                                         - Суралцагч                                              -  Шударга байдал                                                         - Хариуцлага