card

PVC ХООЛОЙ:

Бид MNS 5544 : 2005 стандартын дагуу

  • Бохир ус зайлуулах хоолой
  • Кабель сувагчлалын хоолой
  • Агааржуулалтын хоолой
  • Худаг усны хоолойг 50мм, 75мм,110мм, 160мм, 200мм, 250мм диаметртэйгээр дотооддоо үйлдвэрлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.