card

Сүүлийн жилүүдэд судалгаа туршилт хийсний үр дүнд үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж MNS 4427:2007, MNS ISO15874-1:2007, MNS ISO15874-2:2007, MNS 5544:2005 стандартын дагуу PP-R, HDPE, PVC хуванцар хоолойны үйлдвэрлэлийг хэрэглэгчдийн гарт хүргэж байгаа билээ.

Хуванцар хоолойг үйлдвэрлэх үндсэн Цувих, Шахах гэсэн 2 технологи байдаг. Манай үйлдвэр цувих технологийг ашиглаж байнга. Цувих Технологийн давуу тал нь бүтэээгдэхүүнийн хэмжээг тохируулж тайрдагаараа Шахах технологиосоо давуу талтай. 

Үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалаа БНХАУ, БНСУ, БНТУ, ОХУ-даас нийлүүлэн чанарын өндөр баталгааг ханган ажиллаж байна. 

  Хуванцар хоолойн хэрэглээ : 

  •  Ундны цэвэр Усны шугам
  • Бензин болон Хүйтэн шингэнийг дамжуулах шугам
  • Хий тээвэрлэх шугам
  • Цахилгаан болон төрөл бүрийн утасны хамгаалалтын шугам
  • Тариалангийн талбайн усжуулалтын систем
  • Үйлдвэр ба уурхайн агааржуулалтын хоолой