card

Энэ бүтээгдэхүүн нь Монгол улсын чанар стандарт MNS5874:2008 - г хангасан Тагтны хаалт болон оффисын дотор тасалгаа хийхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм. Нар салхины нөлөөнд автахгүй эдэлгээ урт даац авах чадвар өндөртэйгөөрөө давуу талтай.