Хэрэглэгчийн захиалгыг 5 цагийн дотор үйлдвэрлэж дуусгалаа

Хэрэглэгчийн захиалгыг 5 цагийн дотор үйлдвэрлэж дуусгалаа. #HDPE #хуванцар #хоолойн үндэсний үйлдвэр 
"Метропласт"ХХК. Утас: 94006019, 94006006. Үндэсний Үйлдвэрээ дэмжсэн танд баярлалаа