HDPE хоолойн үндэсний үйлдвэр

HDPE хоолойн үндэсний үйлдвэр "Метропласт" ХХК.
Үндэсний үйлдвэрээ дэмжсэн танд баярлалаа.
Утас : 94006006, 94006019, 94010203