HDPE хоолойн 100 зөвлөгөө

#HDPE #Хоолойн ашиглалтын хугацаа. "Метропласт" ХХК. Утас : 94006006, 94006019, 94010203