Хуванцар цонхын бэлдэц, Хуванцар өндөр даралтад хүйтэн усны хүчитгэсэн HDPE, барилгын дотор сантехникийн халуун хүйтэн усны PPR хоолойн үндэсний үйлдвэрлэгч "Метропласт" ХХК-ийн бүтээгдэхүүн бүр MNS болон ISO стандартын дагуу үйлдвэрлэгдэж чанарын өндөр хяналт доор үйлдэрлэгдэн гардаг билээ.