Бид хуванцарын чиглэлээр 7 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна