Шинэ оны Мэнд хүргэе

Улиран одож буй хуучин он танд

Ухаарал баяслыг хайрлаж

Угтан авч буй шинэ ондоо

Урам зориг, амжилт бүтээл, аз жаргалаар дүүрэн байх болтугай.