2015 оны үзэсгэлэнд оролцсон байдал

Барилга.мн 2015 олон улсын үзэсгэлэнд манай компани амжилттай оролцон хэд хэдэн компанид урамшуулалын худалдаа хийсэн болно.