Хуванцар цонхны бэлдэц ямар шалгуур давсан байх ёстой вэ?

 Хуванцар цонхын бэлдэцийг 

(50 мм х 80 мм) ± 2 мм хэмжээтэй 10 ширхэг загвар дээр туршилт явуулна. Хяналтын 5 загварыг хар цаасанд ороогоод агаартай орчинд хадгалах ба үлдсэн 5 загварыг ксенотест аппаратад хийгээд дараах мөчлөнгөөр туршилтыг явуулна.

-    Чийглэг 18 минут ± 0,5 минут

-    Хуурай шаралт 102 минут ± 1 минут долгионы урт 200 нм-оос 400 нм.