PROFECTION зөвлөж байна. №6. Цонх яагаад цантдаг вэ ?