PROFECTION зөвлөж байна. №7. Хүчитгэгч төмрийн үүрэг ?