PPR Хоолойн үйлдвэрлэлийн явц.

#PPR Хоолойн үйлдвэрлэлийн явц. Хуванцар хоолойн үндэсний үйлдвэр "Метропласт" ХХК. Утас : 94010203, 94006006, 94006019 [email protected]