HDPE Хоолойн Үндэсний Үйлдвэр

#HDPE #Хоолойн #Үндэсний #Үйлдвэр "Метропласт" ХХК.