Ус зайлуулах шугам

Улаанбаатар биш Усанбаатар болсоор !!!!