Хар тугалга

Хар тугалга нь хүний биед орж цочмог болон АРХАГ ХОРДЛОГО үүсгэдэг.