Хар тугалга хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Хар тугалгын хордлогод хамгийн их өртөж буй нь бага насны  хүүхэд байдаг.