Захиалагч нар HDPE хоолойгоо хүлээн авсаар байна

Бид өндөр даралтат цэвэр усны HDPE хуванцар хоолойг цаг хугацаанд нь чанартай хурдан шуурхай үйлдвэрлэж захиалагч нартаа хүлээлгэн өгсөөр байна. 

Зориулалт:

  • Газар тариалан усжуулалтын систем 
  • Уул уурхайн усан хангамж  
  • Хот суурин газрын усан хангамж 
  • Барилга орон сууцны цэвэр ус 
  • Гэр хорооллын усан хангамж зэрэг ажлуудад ашиглаж байна.

Холбоо барих утас: 94006006, 94006019, 77777515

#мэдлэг_шингэсэн_баялаг_бүтээнэ