card

Энэ бүтээгдэхүүн нь Монгол улсын чанар стандарт MNS5874:2008 - г хангасан гадна цонх болон тагтны хаалтанд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.

Үндсэн үзүүлэлт :

  •  Хэмжээ : 60*70 / 66/
  • Өнгө цагаан
  • Нүүрэн талын гадна хананы зузаан 3 мм / Монгол Улсын стандарт 2,5мм байдаг
  • Нүүрний бус хананы зузаан 2,5 мм / Монгол Улсын стандарт 2,2 мм байдаг / 
  • Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл нь 0,81 бөгөөд /Монгол Улсын стандарт 0,6-0,69 байдаг / 
  • Шилэн багцны зузаанаас хамаарч шил дарагч буюу нуухаа сонгоно.

Давуу талууд :  

  1. Нар салхины нөлөөнд автахгүй 
  2. Эдэлгээ урт 
  3. Даац авах чадвар өндөртэй / гажихгүй/